FLASH NEWS
FLASH NEWS
วันอาทิตย์, ตุลาคม 25, 2020

NCT 2020 เตรียมปล่อยเรียลลิตี้โชว์ NCT WORLD 2.0 ในช่อง Mnet

NCT 2020 เตรียมปล่อยเรียลลิตี้โชว์ NCT WORLD 2.0 ในช่อง Mnet

โปรดักชั่นยิ่งใหญ่สเกล Mnet เมื่อสมาชิกอีกทั้ง 23 คนของ NCT 2020 จะร่วมทำกิจกรรมต่างๆในรายการเรียลลิตี้โชว์ของตน NCT WORLD 2.0 เพื่อโปรโมตโปรเจกต์ NCT 2020 โดยรายการจะฉายผ่านช่อง Mnet มีทั้งสิ้น 8 ตอน เริ่มตอนแรก 15 ตุลาคม นี้

ครั้งแรกของ NCT ที่จะมีเรียลลิตี้โชว์รวมสมาชิกจากทุกยูนิต รวมทั้งสมาชิกใหม่ปัจจุบัน ซองชาน และก็โชทาโร่ โดยสมาชิกอีกทั้ง 23 คนแสดงตัวในกล่อง …